Verkerk Adviseurs - Wanneer u uw werk heeft gedaan, dan maken wij het af

Administratieve en Fiscale Advisering
Hieronder kunnen alle accountancywerkzaamheden en belastingadvies zaken worden geschaard. Wel wil Verkerk Adviseurs zich duidelijk anders profileren dan de gevestigde accountants-, administratiekantoren en/of belastingadviesbureaus. Een aantal zaken waar wij ons willen onderscheiden:

 • Cliënt kan meebeslissen over wel of niet deelnemen aan de uitstelregeling voor indiening aangiften inkomsten- en vennootschapsbelasting. Nagenoeg alle kantoren kennen de fiscale regeling rondom uitstel van indiening aangiften. Wat echter vaak gebeurt, is dat de accountant of belastingadviseur beslist wanneer uw aangifte zal worden ingediend. Bij ons kunt u aangeven dat u de jaarrekening en fiscale aangifte eerder, wellicht zelfs voor 1 april, gereed en opgeleverd wilt hebben. Dus niet meer een halfjaar of jaar later nog praten over oude cijfers.
 • Cliënt kan beslissen wat hij of zij zelf wil verrichten en waar. In tegenstelling tot veel kantoren kunt u bij ons aangeven dat de administratie moet worden verwerkt bij u op kantoor of bij u thuis. Daarnaast begeleiden wij u ook als u zelf uw administratie wilt voeren. Wij kennen mogelijkheden voor eenvoudige uitwisseling met ons kantoor en ondersteunen ook de wens die een cliënt kan hebben tot on-line boekhouden.
 • Er is een transparante manier van factureren. Dus niet een post met een totaal bedrag voor verricht werk, maar een duidelijke weergave van gewerkte uren vermenigvuldigd met tarief. Daarnaast is er voor die cliënten die dit wensen de mogelijkheid om een vaste prijsafspraak te maken.

Wat doen wij dan allemaal binnen de administratieve en fiscale advisering?

 • Verzorgen van de complete boekhouding voor bedrijven
  Het verwerken van de ver-/inkoopfacturen en bankafschriften e.d. in een geautomatiseerd systeem. Een van onze adviseurs kan indien de cliënt dit wenst een inzichtelijke tussentijdse rapportage opstellen. Tevens kan Verkerk Adviseurs de jaarrekening en fiscale aangiften (o.a. loon-, omzet-, inkomsten- en vennootschapsbelasting) verzorgen.
 • Verzorgen van de door de cliënt zelf gevoerde boekhouding
  Indien een cliënt zelf zorg draagt voor de invoer van de financiële mutaties in een boekhoudprogramma kan Verkerk Adviseurs deze periodiek controleren en indien de cliënt dit wenst een inzichtelijke tussentijdse rapportage opstellen. Tevens kan Verkerk Adviseurs de jaarrekening en fiscale aangiften (o.a. loon-, omzet-, inkomsten- en vennootschapsbelasting) verzorgen.
 • Advisering bij de opzet en inrichting van de administratie
  Door het voeren van administraties voor diverse bedrijven heeft Verkerk Adviseurs grote ervaring op het gebied van de opzet en inrichting van administraties. Een cliënt kan zijn of haar administratie door ons laten opzetten en/of laten screenen. Verkerk Adviseurs adviseert de cliënt vervolgens hoe zijn of haar administratie op de meest efficiënte manier gevoerd wordt en eventueel of hij of zij dit nog efficiënter zou kunnen doen.
 • Salarisadministratie
  Het voeren van een salarisadministratie is een apart specialisme. Het is voor de werkgever en de werknemer van groot belang dat de premieafdracht, de in te houden loonheffing en dergelijke foutloos gebeurt. Verkerk Adviseurs is in staat alle meldingen voor een cliënt te doen bij de diverse instanties en correcte salarisberekeningen uit te voeren. Uiteraard zijn wij ook op de hoogte van de wijzigingen die op 1 januari 2006 wettelijk opgelegd en doorgevoerd worden.
 • Uitbesteden van de gehele administratie
  De financiële en salarisadministratie is voor de meeste bedrijven niet de hoofdactiviteit. Steeds meer bedrijven besteden dergelijke taken dan ook uit aan een gespecialiseerd bedrijf, zoals Verkerk Adviseurs. Afhankelijk van de omvang van het bedrijf kan de administratie ofwel op het kantoor van ons worden uitgevoerd ofwel bij de cliënt zelf.
Naar index pagina Naar contact pagina