Verkerk Adviseurs - Wanneer u uw werk heeft gedaan, dan maken wij het af

Door de snel veranderende marktomstandigheden hebben werkgevers steeds meer behoefte aan flexibel inzetbaar personeel. Detachering geeft een cliënt de mogelijkheid om een financieel administratieve specialist, met de kennis en ervaring benodigd voor een bepaalde functie, op tijdelijke basis in te huren (ook parttime oplossingen zijn mogelijk). Het grote voordeel is gelegen in de flexibiliteit.

Detachering kan de oplossing zijn voor bijvoorbeeld:

  • Overbrugging van een periode van ziekte of zwangerschapsverlof van eigen personeel;
  • Tijdelijk invullen van een vacature na vertrek van een eigen medewerker en aanstelling van een nieuwe medewerker;
  • Extra capaciteit bij de invoering van een nieuw automatiseringssysteem;
  • Extra capaciteit tijdens of net na een verhuizing, etc..
Naar index pagina Naar contact pagina