Skip to main content

We cijferen onszelf graag weg

Dat doen we met plezier. Het gaat namelijk niet om ons, het gaat om ú.

Over Verkerk Adviseurs

Natuurlijk begrijpen we dat u wil weten wie we zijn en waar we voor stáán, voordat u beslist of u met ons in zee gaat. 

Het uitbesteden van (personeels)administratie en het inwinnen van fiscale adviezen is een vertrouwenskwestie. Die verantwoordelijkheid nemen we heel serieus. En serieus, dat zijn we zelf ook wel. Misschien zijn we wel een beetje de Klaverblad Verzekeringen onder de belastingadviseurs. 

Bij ons staat de persoonlijke wijze van advisering centraal. U bent en blijft de belangrijkste schakel. Daarom willen we ook dat u zelf kunt beslissen welk deel u zelf doet, en wat u wilt uitbesteden.

Profiteer van onze controller-ervaring

Ook ondersteunen wij u als ondernemer op een manier die niet alleen terugkijkt naar het verleden maar met u vooruit wil kijken naar de toekomst. Vanuit onze expertise op controllervlak bij grote concerns beoordelen wij de cijfers, van zowel eenmanszaken als grotere bedrijven, ook tijdens het boekjaar. Wij proberen u meer inzicht te verschaffen in het financiële reilen en zeilen van uw bedrijf. Wat uiteindelijk weer leidt tot grote tevredenheid bij de ondernemer en adviseur!

Hoe wilt u werken?

Wel of geen uitstelregeling?
U beslist zelf of u of u wel of niet wil deelnemen aan de uitstelregeling voor indiening aangiften inkomsten- en vennootschapsbelasting. Nagenoeg alle kantoren kennen de fiscale regeling rondom uitstel van indiening aangiften. Wat echter vaak gebeurt, is dat de accountant of belastingadviseur beslist wanneer uw aangifte zal worden ingediend. Bij ons kunt u aangeven dat u de jaarrekening en fiscale aangifte eerder, wellicht zelfs voor 1 april, gereed en opgeleverd wilt hebben. Dus niet meer een halfjaar of jaar later nog praten over oude cijfers.
Hoeveel werk wilt u uitbesteden?
U beslist zelf welk deel van de administratie u uitbesteedt en waar dat gebeurt. In tegenstelling tot veel kantoren kunt u bij ons aangeven dat de administratie moet worden verwerkt bij u op kantoor of bij u thuis. Daarnaast begeleiden wij u ook als u zelf uw administratie wilt voeren. Wij kennen mogelijkheden voor eenvoudige uitwisseling met ons kantoor en ondersteunen ook de wens die een cliënt kan hebben tot online boekhouden.
Welk boekhoudpakket kiest u?

Er zijn weinig online of traditionele administratiepakketten die we niet kennen. We kunnen u dus prima adviseren wanneer u voor de keuze staat. En als u al met een pakket werkt, dan hoeft er eigenlijk nooit iets te veranderen, we sluiten graag bij u aan.

Werken we bij u of bij ons?
Wij begrijpen dat het lastig is als de administratie langere tijd bij de boekhouder of accountant ligt. Daarom bieden wij u de mogelijkheid om de financiële administratie bij ú te verwerken. Daarnaast krijgt u een veel beter inzicht in hoeveel tijd een adviseur of accountant eigenlijk aan uw administratie besteedt.
Of werken we in de cloud?
Gebruikt u een online boekhoudpakket? Wanneer uw vaste contactpersoon van Verkerk Adviseurs een eigen login krijgt, kunnen wij het stokje van u overnemen op het gewenste moment. Voor het klaarmaken van de belastingaangifte, of het opstellen van de jaarcijfers bijvoorbeeld.
Losse facturen of liever een prijsafspraak?
Er is een transparante manier van factureren. Dus niet een post met een totaal bedrag voor verricht werk, maar een duidelijke weergave van gewerkte uren vermenigvuldigd met tarief. Daarnaast is er voor die cliënten die dit wensen de mogelijkheid om een vaste prijsafspraak te maken.